Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ; Căn cứ Quyết định số 4888/QĐ - UBND, ngày 24 tháng 7 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã và Sơ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 2650/QĐ - UBND ngày 07 tháng 6 năm 2006 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập trường THPT Xuân Giang; Căn cứ công văn số 2600/SGDĐT- GDTrH, ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022 -2023; Trường THPT Xuân Giang ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường trong năm học 2022-2023.

Đăng lúc: 31-10-2022 10:28:43 PM | Đã xem: 1328 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quản trị , Văn bản quản lý

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂDWUNGJ MÔ HÌNH CHUYÊN ĐỀ "QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG" NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂDWUNGJ MÔ HÌNH CHUYÊN ĐỀ "QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG" NĂM 2021

Đăng lúc: 14-03-2022 05:02:35 AM | Đã xem: 1791 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nhà trường , Văn bản quản lý , Công tác Đạo đức , Hoạt động

AN NINH MẠNG

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG” NĂM 2021

Đăng lúc: 14-03-2022 04:47:23 AM | Đã xem: 1575 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản quản lý , Công tác Đạo đức , Hoạt động
 
bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông đúc?