Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương
Cuộc thi tìm hiểu Luật Lao động Việt Nam
Thông tin tuyển sinh 2017
Bộ giáo dục
Sở giáo dục
Cổng thông tin điện tử
Eschool
Sổ điểm Điện tử
Công khai tình hình mua sắm Tài sản năm 2020

Công khai tình hình mua sắm Tài sản năm 2020

Công khai tình hình mua sắm Tài sản năm 2020 trường THPT Xuân Giang

Đăng lúc: 02-11-2020 08:59:54 AM | Đã xem: 32 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công khai miễn giảm Học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập cho Học sinh học kỳ I Năm học 2020-2021

Công khai miễn giảm Học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập cho Học sinh học kỳ I Năm học 2020-2021

Trường THPT Xuân Giang Công khai miễn giảm Học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập cho Học sinh học kỳ I Năm học 2020-2021

Đăng lúc: 16-10-2020 04:13:50 PM | Đã xem: 63 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản năm 2020

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản năm 2020

Trường THPT Xuân Giang Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản năm 2020

Đăng lúc: 07-10-2020 04:30:22 PM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công khai thực hiện dự toán 6 tháng đầu Năm 2018

Công khai thực hiện dự toán 6 tháng đầu Năm 2018

Công khai thực hiện dự toán 6 tháng đầu Năm 2018 trường THPT Xuân Giang

Đăng lúc: 13-07-2018 09:00:56 AM | Đã xem: 1124 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm

Công khai bổ xung dự toán thu chi ngân sách năm học 2018

Công khai bổ xung dự toán thu chi ngân sách năm học 2018

Đăng lúc: 24-05-2018 04:12:29 PM | Đã xem: 1287 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm học 2017

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm học 2017

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm học 2017 trường THPT Xuân Giang. Hiệu trưởng đã duyệt năm học 2017

Đăng lúc: 27-02-2018 02:47:23 PM | Đã xem: 1253 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 3 Năm học 2017

Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 3 Năm học 2017

Công tác Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 3 Năm học 2017 trường THPT Xuân Giang

Đăng lúc: 13-10-2017 04:33:49 PM | Đã xem: 1358 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý III
 
bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông đúc?