Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương

Hướng dẫn chuyển trường của học sinh trung học phổ thông, chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên đợt đầu học kỳ II năm học 2019-2020

Đăng lúc: Thứ ba - 17/12/2019 20:01 - Người đăng bài viết: admin
Hướng dẫn chuyển trường của học sinh trung học phổ thông, chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên đợt đầu học kỳ II năm học 2019-2020

Hướng dẫn chuyển trường của học sinh trung học phổ thông, chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên đợt đầu học kỳ II năm học 2019-2020

Công tác chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học phố thông (THPT), Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn công tác chuyển trường của học sinh THPT, chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lóp chuyên đợt đầu học kỳ II năm học 2019-2020
Căn cứ Công văn số 5482/SGDĐT-QLT ngày 14/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học phố thông (THPT), Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn công tác chuyển trường của học sinh THPT, chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lóp chuyên đợt đầu học kỳ II năm học 2019-2020 như sau:
I. CHUYỂN TRƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỐ THÔNG
 1.  Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Công văn số 5482/SGDĐT-QLT ngày 14/12/2018 của Sở GDĐT về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THPT; thống nhất lịch giải quyết chuyển trường của học sinh THPT đợt đầu học kỳ II năm học 2019-2020 theo quy định tại Phụ lục I.
 2.  về hồ sơ, thủ tục chuyển trường đối với những học sinh chuyên từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1 và mục 2 phần II Công văn số 5482/SGDĐT-QLT ngày 14/12/2018 về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THPT của Sở GDĐT.
LỊCH CHƯYẺN TRƯỜNG CỦA HỌC SINH THPT ĐỢT ĐẦU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
(Kèm theo Công vãn số /SGDĐT-QLT ngày 17/12/2019 của Sở GDĐT)


Thòi gian Đon vị Nội dung công việc
Từ
30/12/2019
đến
07/01/2020
Trường
THPT
 • Tiếp nhận hồ sơ giai đoạn 1 của học sinh chuyên đên
 • Xét duyệt và lập Danh sách HS chuyền đến (theo mẫu M2a).
 • Cấp Giấy giới thiệu chuyển trường (theo mẫu M4), hoàn chỉnh hồ sơ cho học sinh chuyển đi.
 • Trường có học sinh chuyển đi gửi dữ liệu đến trường học sinh chuyển đến qua công cụ chuyển trường trên phân mêm eSAMS.
 • Trường có học sinh chuyển đến chuyển dữ liệu đề xuât duyệt chuyển trường về Sở qua công cụ chuyền trường trên phân mêm eSAMS.
Từ
08/01/2020
đến
10/01/2020
Trường
THPT
Nộp về Sở (qua Phòng QLT):
 • Báo cáo số thống kê số lượng học sinh (theo mẫu Ml- 01
bản);
 • Biên bản xét duyệt chuyển trường (01 bản);
 • Danh sách học sinh chuyển đến (theo mẫu M2a - 02 bản, mẫu
M2b - 01 bản, mẫu M2c - 02 bản);
 • Đơn của học sinh chuyển đến (Mầu M3).
Lim ý:
 • Các mẫu Mỉ, M2a, M2b, M2c được in từ công cụ chuyển trường trên phấn mêm eSAMS.
 • Sở GDĐT không giải quyết chuyển trường đoi các đơn vị không thực hiện việc chuyển dữ liệu qua công cụ chuyên trường trên phân mêm eSAMS.
Từ
13/01/2020
đến
15/01/2020
Sở
GDĐT
 • Xét duyệt Danh sách học sinh chuyển đên của các trường.
 • Chuyển dữ liệu học sinh được duyệt về các trường.
Từ
16/01/2020
đến
20/01/2020
Trường
THPT
 • Nhân kết quả xét duyêt chuyển trường tại Sở (qua Phòng QLT) ' ’
 • Thông báo kết quả, viết phiếu vào lớp và tiếp nhận hồ sơ giai đoạn 2 của những học sinh có tên trong Danh sách được Sở GDĐT duyệt.
 • Thực hiện việc xếp lớp cho những học sinh được duyệt trên phần mềm eSAMS.


Các mẫu đơn xem tại đây:
                1) Đơn xin chuyển trường
                 2) Giấy giới thiệu chuyển trường
Tác giả bài viết: admin
Nguồn tin: THPT Xuân Giang
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông đúc?