TKB Học kì I năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 07/09/2020

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020-2021, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chú ý theo dõi thực hiện
Thời khóa biểu chính khóa buổi sáng: Xem tại đây.
Thời khóa biểu chính khóa buổi chiều: Xem tại đây.
T
hời khóa biểu giáo viên : Xem tại đây: Xem tại đây

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hằng

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội