TKB Chính khóa, Ôn tập HK2 áp dụng từ ngày 08/03/2021

Thời khóa biểu học chính khóa, ôn tập học kỳ 2 áp dụng từ ngày 08_03_2021.
Do có sự thay đổi về mặt nhân sự (Đc Hà Toán) chuyển trường, Thời khóa biểu Chính khóa, Ôn tập có sự điều chỉnh từ ngày 08/03/2021. Các đồng chí giáo viên, cán bộ, nhân viên và các em học sinh chú ý theo dõi, thực hiện.
Thời khóa biểu giáo viên: Xem tại đây.
Thời khóa biểu Khối sáng: Xem tại đây.
Thời khóa biểu khối chiều: Xem tại đây.
Thời khóa biểu Ôn tập: Xem tại đây.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hằng

Nguồn tin: THPT Xuân Giang