Đề thi và đáp án thi thử TN THPT cụm Sóc Sơn - Mê Linh

Ngày 01-02/6/2023, cụm trường THPT Sóc Sơn - Mê Linh tổ chức kỳ thi thử TN THPT năm 2023. Đề và đáp án của các môn thi được cập nhật sau mỗi buổi thi.
Môn thi/Bài thi Đề Đáp án
Ngữ văn Đề Ngữ văn Đáp án Ngữ văn
Toán 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 Đáp án - Hướng dẫn giải
Tiếng Anh 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 Đáp án và hướng dẫn giải 
KHTN Vật lí 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 -108 Đáp án - Hướng dẫn giải
Hóa học 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 Đáp án - Hướng dẫn giải
Sinh học 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 Đáp án - Hướng dẫn giải
KHXH Lịch sử 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 Đáp án
Địa lí 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 Đáp án
GDCD 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 Đáp án
 

Tác giả bài viết: Lê Hồng Quang

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội