Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương

Lịch làm việc tuần:

Lịch công tác nhà trường

Từ ngày 17.01.2022 đến ngày 23.01.2022


Sáng Chiều
Thứ 2
17/01/2022
- Tiết Chào cờ: Sơ kết học kỳ 1, Thực hiện chuyên đề "Phòng chống dịch bệnh Covid-19" (theo lớp).
- Lớp 12A, 12B, 12C, 12D, 12E học trực tiếp theo TKB.
- Các lớp còn lại học trực tuyến theo TKB.
Trực lãnh đạo: Đ/c Thành
17/01/2022
- Dạy học trực tuyến theo TKB.
- Tiết Chào cờ: Sơ kết học kỳ 1, Thực hiện chuyên đề "Phòng chống dịch bệnh Covid-19" (theo lớp).
Trực lãnh đạo: Đ/c Quang
Thứ 3
18/01/2022
- Lớp 12G, 12H, 12I, 12K, 12M học trực tiếp theo TKB.
- Các lớp còn lại học trực tuyến theo TKB.
Trực lãnh đạo: Đ/c Thành
18/01/2022
- Dạy học trực tuyến theo TKB.
- 15h30: Tổ Tự nhiên 1 thực hiện chuyên đề "Giải pháp đổi mới phương pháp dạy học nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh".
Trực lãnh đạo: Đ/c Hưng
Thứ 4
19/01/2022
- Lớp 12A, 12B, 12C, 12D, 12E học trực tiếp theo TKB.
- Các lớp còn lại học trực tuyến theo TKB.
- 9h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn trực tuyến.
 Trực lãnh đạo: Đ/c Thành
19/01/2022
- Dạy học trực tuyến theo TKB.
 
Trực lãnh đạo: Đ/c Quang
Thứ 5
20/01/2022
- Lớp 12G, 12H, 12I, 12K, 12M học trực tiếp theo TKB.
- Các lớp còn lại học trực tuyến theo TKB.
Trực lãnh đạo: Đ/c Thành
20/01/2022
- Dạy học trực tuyến theo TKB.
- 15h30: Tổ tự nhiên 1 thực hiện chuyên đề " Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn vật lí".
Trực lãnh đạo: Quang
Thứ 6
21/01/2022
- Lớp 12A, 12B, 12C, 12D, 12E học trực tiếp theo TKB.
- Các lớp còn lại học trực tuyến theo TKB.
Trực lãnh đạo: Đ/c Thành
21/01/2022
- Dạy học trực tuyến theo TKB.
Trực lãnh đạo: Đ/c Hưng
Thứ 7
22/01/2022
- Lớp 12G, 12H, 12I, 12K, 12M học trực tiếp theo TKB.
- Các lớp còn lại học trực tuyến theo TKB.
- Tiết sinh hoạt: Phổ biến và tuyên truyền Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Ký cam kết thực hiện nghiêm công tác PCCC, pháo nổ, ANTT, ATGT.  
- Tự đánh giá viên chức tháng 1/2022 trên hệ thống từ ngày 22/01 đến ngày 24/01/2022. (Trong thời hạn trên, nếu đ/c nào không tự đánh giá sẽ xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ).
Trực lãnh đạo: Đ/c Hưng
22/01/2022
- Dạy học trực tuyến theo TKB.
- Tiết sinh hoạt: Phổ biến và tuyên truyền Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Ký cam kết thực hiện nghiêm công tác PCCC, pháo nổ, ANTT, ATGT. 
Trực lãnh đạo: Đ/c Quang
Chủ nhật
23/01/2022
 
23/01/2022
20h00: Họp phụ huynh học sinh trực tuyến "Sơ kết học kỳ 1, năm học 2021-2022".
 

Xin thông báo

  •  Ngoài những việc trên, lãnh đạo nhà trường còn phải thực hiện các việc đột xuất của  Sở Giáo dục, của Huyện ủy Sóc Sơn.
  • Thời gian làm việc: Sáng từ 7h15’ đến 11h40’, Chiều từ 12h45’ đến 17h10’
 
bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông đúc?