Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương

Cơ cấu tổ chức trường THPT Xuân Giang

Đăng lúc: 25-03-2023 06:49:35 AM - Đã xem: 186 - Phản hồi: 0

Trường THPT Xuân Giang

Trường THPT Xuân Giang được thành lập ngày 07/06/2006 theo Quyết định số ... của UBND Thành phố Hà Nội. Năm học 2022-2023, nhà trường với 72 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1325 học sinh.

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG

Đăng lúc: 01-11-2022 05:28:43 AM - Đã xem: 378 - Phản hồi: 0

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ; Căn cứ Quyết định số 4888/QĐ - UBND, ngày 24 tháng 7 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã và Sơ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 2650/QĐ - UBND ngày 07 tháng 6 năm 2006 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập trường THPT Xuân Giang; Căn cứ công văn số 2600/SGDĐT- GDTrH, ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022 -2023; Trường THPT Xuân Giang ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường trong năm học 2022-2023.

Quyết định giao chỉ tiêu Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024

Đăng lúc: 01-06-2023 11:23:12 AM - Đã xem: 20 - Phản hồi: 0

Ngày 21/4/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ra Quyết định số 710/QĐ-SGDĐT về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông công lập và công lập tự chủ năm học 2023-2024.

Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp thpt năm 2023

Đăng lúc: 10-04-2023 08:45:42 AM - Đã xem: 132 - Phản hồi: 0

Ngày 07/4/2023, Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành công văn số 1515/BGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2021

Đăng lúc: 31-01-2021 01:40:42 PM - Đã xem: 1847 - Phản hồi: 0

Triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2021

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục, trong đó quy định tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn các đơn vị triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (sau đây gọi tắt là Kỷ niệm chương) năm 2021

Đề thi và đáp án thi thử TN THPT cụm Sóc Sơn - Mê Linh

Đăng lúc: 01-06-2023 07:13:18 AM - Đã xem: 167 - Phản hồi: 0

Ngày 01-02/6/2023, cụm trường THPT Sóc Sơn - Mê Linh tổ chức kỳ thi thử TN THPT năm 2023. Đề và đáp án của các môn thi được cập nhật sau mỗi buổi thi.

Đánh giá mức độ chuyển đổi số

Đăng lúc: 16-05-2023 01:44:34 PM - Đã xem: 33 - Phản hồi: 0

Đánh giá mức độ chuyển đổi số.

 
bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông đúc?