Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương

Đánh giá mức độ chuyển đổi số

Đánh giá mức độ chuyển đổi số.

Đăng lúc: 16-05-2023 05:44:34 PM | Đã xem: 503 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyển đổi số

Văn bản chỉ đạo về công tác Chuyển đổi số

Căn cứ Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số cua cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thực hiện Kế hoạch số 2407/KH-SGĐT ngày 17/8/2022 về Tăng cường ứng dụng công tin, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030; Thực hiện Kế hoạch số 434/KH-SGDĐT ngày 22/02/2023 của Sở Giáo dục và đào tạo về Triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023.

Đăng lúc: 27-03-2023 05:44:03 PM | Đã xem: 632 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyển đổi số
 
bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông đúc?