KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2022-2023

Chào mừng năm học mới - Năm học 2022-2023

Chào mừng năm học mới - Năm học 2022-2023

Ngày 05/9/2022, Trường THPT Xuân Giang tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022-2023. Năm học này, nhà trường thực hiện song song hai Chương trình GDPT 2006 (đối với khối 11 và khối 12); Chương trình GDPT 2018 (đối với khối 10). Dưới đây là Kế hoạch công tác chuyên môn của nhà trường trong năm học, các Kế hoạch sẽ cập nhật theo thời gian thực hiện.

Tác giả bài viết: Lê Hồng Quang

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội