Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2024

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2024

Đăng lúc: 05-04-2024 09:00:37 PM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý I

Công khai Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024

Công khai Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024

Đăng lúc: 27-12-2023 03:50:53 PM | Đã xem: 315 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý I

Công khai thực hiện dự toán thu- chi ngân sách quý I năm 2023

Công khai thực hiện dự toán thu- chi ngân sách quý I năm 2023

Đăng lúc: 11-04-2023 09:18:16 AM | Đã xem: 560 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý I
Công khai thực hiện dự toán Thu - chi Quý I năm học 2022

Công khai thực hiện dự toán Thu - chi Quý I năm học 2022

Trường THPT Xuân Giang thực hiện Công khai thực hiện dự toán Thu - chi Quý I năm 2022

Đăng lúc: 14-04-2022 09:09:11 AM | Đã xem: 1043 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý I

Công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

Công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

Đăng lúc: 11-01-2022 09:21:21 AM | Đã xem: 671 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quý I
Công khai dự toán Thu - Chi ngân sách quý I năm 2021

Công khai dự toán Thu - Chi ngân sách quý I năm 2021

Trường THPT Xuân Giang công bố Công khai dự toán Thu - Chi ngân sách quý I năm 2021

Đăng lúc: 08-04-2021 09:53:56 PM | Đã xem: 1399 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý I
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

Trường THPT Xuân Giang Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

Đăng lúc: 05-01-2021 10:29:12 PM | Đã xem: 1650 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý I

Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 1 năm 2020

Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 1 năm 2020

Đăng lúc: 09-04-2020 10:38:22 AM | Đã xem: 1515 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý I

Công khai dự toán ngân sách năm 2020

Công khai dự toán ngân sách năm 2020

Đăng lúc: 03-01-2020 08:35:32 AM | Đã xem: 1812 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đầu năm , Quý I

Công khai công tác thu chi tài chính năm học 2019 - 2020 ( thời điểm tháng 9 năm 2019 )

Công khai công tác thu chi tài chính năm học 2019 - 2020 ( thời điểm tháng 9 năm 2019 )

Đăng lúc: 29-09-2019 07:10:17 AM | Đã xem: 1832 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đầu năm , Quý I

Công khai thực hiện dự toán quý 1 năm 2019

Công khai thực hiện dự toán quý 1 năm 2019

Đăng lúc: 05-04-2019 11:57:24 AM | Đã xem: 2023 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý I
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý 1 năm học 2018

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý 1 năm học 2018

Nội dung văn bản và quyết định chính thức việc công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm học 2018 Quý 1.

Đăng lúc: 11-04-2018 09:45:44 PM | Đã xem: 2657 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý I
 
bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông đúc?