Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2024

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2024

Đăng lúc: 04-07-2024 01:44:31 AM | Đã xem: 102 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm , Quý II

Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm, quý II năm 2023

Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm, quý II năm 2023

Đăng lúc: 07-07-2023 03:34:06 PM | Đã xem: 1054 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm , Quý II

Công khai thu chi tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, nhân viên...năm học 2022-2023 Trường THPT Xuân Giang

Công khai thu chi tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, nhân viên...năm học 2022-2023 Trường THPT Xuân Giang

Đăng lúc: 15-06-2023 06:16:45 AM | Đã xem: 5413 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý II
công khai về chất lượng giáo dục; về cơ sở vật chất; về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên; công khai thu - chi tài chính theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011. Thời điểm công khai tháng 6 năm 2021

công khai về chất lượng giáo dục; về cơ sở vật chất; về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên; công khai thu - chi tài chính theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011. Thời điểm công khai tháng 6 năm 2021

THPT Xuân Giang công khai về chất lượng giáo dục; về cơ sở vật chất; về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên; công khai thu - chi tài chính theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011. Thời điểm công khai tháng 6 năm 2021

Đăng lúc: 05-08-2021 02:46:45 PM | Đã xem: 2031 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý II
Công bố công khai dự toán Thu - Chi ngân sách quý II năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2021

Công bố công khai dự toán Thu - Chi ngân sách quý II năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2021

Trường THPT Xuân Giang Công bố công khai dự toán Thu - Chi ngân sách quý II năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2021

Đăng lúc: 16-07-2021 09:56:25 AM | Đã xem: 2523 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý II
Công khai thực hiện Dự toán Thu - Chi ngân sách quý II Năm 2020

Công khai thực hiện Dự toán Thu - Chi ngân sách quý II Năm 2020

Công khai thực hiện Dự toán Thu - Chi ngân sách quý II của trường THPT Xuân Giang và công khai theo thông tư 36/2007/TT-BG ĐT ngày 28/12/2017 Thời điểm công khai tháng 6 năm 2020

Đăng lúc: 13-07-2020 04:52:41 PM | Đã xem: 1147 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quý II

Thực hiện công khai cơ sở giáo dục

Công khai cam kết chất lượng giáo dục, công khai thông tin chất lượng giáo dục, công khai đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý, công khai tài chính thu chi năm học 2018-2019,2019-2020 và các năm tiếp theo của trường THPT Xuân Giang.

Đăng lúc: 26-06-2019 02:39:03 AM | Đã xem: 1385 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quý II
Công khai thực hiện dự toán Quý II Năm 2018

Công khai thực hiện dự toán Quý II Năm 2018

Công khai thực hiện dự toán Quý II Năm 2018 trường THPT Xuân Giang

Đăng lúc: 13-07-2018 03:58:29 AM | Đã xem: 1983 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quý II
 
bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông đúc?