Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương
Trường THPT Xuân Giang

Cơ cấu tổ chức trường THPT Xuân Giang

Trường THPT Xuân Giang là trường công lập năm trong hệ thống giáo dục quốc dân, được thành lập năm 2006 theo Quyết định số 2650/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 6 năm 2006 của UBND thành phố Hà Nội.

Ban hành Quy chế làm việc của Trường THPT Xuân Giang Năm học 2020-2021

Đăng lúc: 28-09-2020 09:10:19 PM - Đã xem: 2528 - Phản hồi: 0

Ban hành Quy chế làm việc của Trường THPT Xuân Giang Năm học 2020-2021

Nhà trường làm việc theo chế độ thủ trưởng, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; đề cao trách nhiệm cá nhân của cán bộ, giáo viên, nhân viên đồng thời phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong việc giáo dục toàn diện học sinh theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

 
bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông đúc?