Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương

Công khai thu - chi ngân sách năm 2022

Công khai thu - chi ngân sách năm 2022

Đăng lúc: 19-10-2023 11:14:24 PM | Đã xem: 542 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Văn bản khác

Danh sách học sinh chuyển đến đầu năm học 2023-2024

Danh sách học sinh chuyển đến đầu năm học 2023-2024

Đăng lúc: 31-08-2023 08:40:24 AM | Đã xem: 647 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản khác
Công khai miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, cấp học bổng cho học sinh học kỳ 2 năm học 2021-2022

Công khai miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, cấp học bổng cho học sinh học kỳ 2 năm học 2021-2022

Trường THPT Xuân Giang Công khai miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, cấp học bổng cho học sinh học kỳ 2 năm học 2021-2022

Đăng lúc: 01-04-2022 09:34:56 PM | Đã xem: 2789 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Văn bản khác
Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

Trường THPT Xuân Giang Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

Đăng lúc: 29-06-2021 10:51:11 PM | Đã xem: 1441 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Văn bản khác
Công khai kết luận thanh tra việc thực hiện nội dung, chương trình Sách giáo khoa, Quy chế chuyên môn; phòng chống tham nhũng

Công khai kết luận thanh tra việc thực hiện nội dung, chương trình Sách giáo khoa, Quy chế chuyên môn; phòng chống tham nhũng

Công khai kết luận thanh tra việc thực hiện nội dung, chương trình Sách giáo khoa, Quy chế chuyên môn; phòng chống tham nhũng trường THPT Xuân Giang

Đăng lúc: 09-03-2021 07:30:03 PM | Đã xem: 1876 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Văn bản khác
Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2020

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2020

trường THPT Xuân Giang Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2020

Đăng lúc: 26-02-2021 10:28:23 AM | Đã xem: 2070 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý III , Văn bản khác
Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

Trường THPT Xuân Giang Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

Đăng lúc: 23-12-2020 11:00:01 AM | Đã xem: 1561 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Văn bản khác

Công khai số liệu quyết toán thu - chi năm 2018

Công khai số liệu quyết toán thu - chi năm 2018

Đăng lúc: 29-05-2019 11:11:07 PM | Đã xem: 1817 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Văn bản khác

Công khai thực hiện dự toán năm 2018

Công khai thực hiện dự toán năm 2018

Đăng lúc: 13-02-2019 03:02:56 PM | Đã xem: 2107 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Văn bản khác

Công khai giảm trừ dự toán ngân sách năm 2018

Công khai giảm trừ dự toán ngân sách năm 2018

Đăng lúc: 24-10-2018 11:02:29 PM | Đã xem: 1569 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản khác
 
bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông đúc?