Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương

Công khai thực hiện dự toán thu- chi ngân sách quý I năm 2023

Công khai thực hiện dự toán thu- chi ngân sách quý I năm 2023

Đăng lúc: 10-04-2023 09:18:16 PM | Đã xem: 94 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý I

Công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

Công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

Đăng lúc: 26-12-2022 11:29:23 PM | Đã xem: 192 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý IV

Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022

Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022

Đăng lúc: 24-12-2022 04:07:57 AM | Đã xem: 226 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý IV

Công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021

Công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021

Đăng lúc: 24-10-2022 11:13:32 PM | Đã xem: 396 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý IV

Công khai các khoản thu năm học 2021-2022, chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất...

Công khai các khoản thu năm học 2021-2022, chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất...

Đăng lúc: 14-10-2022 04:33:57 AM | Đã xem: 326 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2022

Đăng lúc: 12-10-2022 11:45:43 PM | Đã xem: 338 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý III

Công khai các khoản thu, chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất năm học 2021-2022

Công khai các khoản thu, chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất năm học 2021-2022

Đăng lúc: 21-07-2022 11:10:39 PM | Đã xem: 304 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai
Công khai thực hiện dự toán Thu - chi Quý I năm học 2022

Công khai thực hiện dự toán Thu - chi Quý I năm học 2022

Trường THPT Xuân Giang thực hiện Công khai thực hiện dự toán Thu - chi Quý I năm 2022

Đăng lúc: 13-04-2022 09:09:11 PM | Đã xem: 586 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý I
Công khai miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, cấp học bổng cho học sinh học kỳ 2 năm học 2021-2022

Công khai miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, cấp học bổng cho học sinh học kỳ 2 năm học 2021-2022

Trường THPT Xuân Giang Công khai miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, cấp học bổng cho học sinh học kỳ 2 năm học 2021-2022

Đăng lúc: 01-04-2022 09:34:56 AM | Đã xem: 582 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Văn bản khác
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 của trường THPT Xuân Giang.

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 của trường THPT Xuân Giang.

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 của trường THPT Xuân Giang.

Đăng lúc: 05-03-2022 09:36:49 AM | Đã xem: 590 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm

Công khai số liệu quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 của trường THPT Xuân Giang

Công khai số liệu quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 của trường THPT Xuân Giang

Đăng lúc: 06-01-2022 10:13:25 AM | Đã xem: 524 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai

Công khai quản lý, sử dụng tài sản, trụ sở làm việc của trường THPT Xuân Giang

Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, công khai sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác, công khai tình hình xử lý tài sản công, công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2021.

Đăng lúc: 03-01-2022 11:40:00 PM | Đã xem: 795 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý IV

Công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

Công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

Đăng lúc: 20-12-2021 04:56:21 AM | Đã xem: 458 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai

Công khai cấp học bổng và hỗ trợ mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập kỳ 1 năm học 2021-2022

Công khai cấp học bổng và hỗ trợ mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập kỳ 1 năm học 2021-2022

Đăng lúc: 17-12-2021 06:24:04 AM | Đã xem: 496 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai

Công khai hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022

Công khai hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022

Đăng lúc: 17-12-2021 06:22:06 AM | Đã xem: 450 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai

Công khai miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022

Công khai miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022

Đăng lúc: 17-12-2021 06:17:34 AM | Đã xem: 424 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai

Công khai các khoản thu năm học 2020-2021 của trường THPT Xuân Giang theo TT36/2021

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Trường THPT Xuân Giang công khai các khoản thu của năm học 2021-2022.

Đăng lúc: 04-12-2021 08:30:57 PM | Đã xem: 700 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý IV
Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 3 năm 2021 và thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021

Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 3 năm 2021 và thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021

THPT Xuân Giang : Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 3 năm 2021 và thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021

Đăng lúc: 05-10-2021 09:04:50 PM | Đã xem: 855 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công khai cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2021

Công khai cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2021

Trường THPT Xuân Giang Công khai cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2021

Đăng lúc: 28-09-2021 10:27:35 AM | Đã xem: 769 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
công khai về chất lượng giáo dục; về cơ sở vật chất; về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên; công khai thu - chi tài chính theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011. Thời điểm công khai tháng 6 năm 2021

công khai về chất lượng giáo dục; về cơ sở vật chất; về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên; công khai thu - chi tài chính theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011. Thời điểm công khai tháng 6 năm 2021

THPT Xuân Giang công khai về chất lượng giáo dục; về cơ sở vật chất; về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên; công khai thu - chi tài chính theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011. Thời điểm công khai tháng 6 năm 2021

Đăng lúc: 05-08-2021 08:46:45 AM | Đã xem: 1050 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý II

Các tin khác

 
bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông đúc?