Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương

QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG” NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG” NĂM 2021

Đăng lúc: 14-03-2022 04:14:18 PM | Đã xem: 1882 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nhà trường , Công tác Đạo đức , Hoạt động

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂDWUNGJ MÔ HÌNH CHUYÊN ĐỀ "QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG" NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂDWUNGJ MÔ HÌNH CHUYÊN ĐỀ "QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG" NĂM 2021

Đăng lúc: 14-03-2022 04:02:35 PM | Đã xem: 1864 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nhà trường , Văn bản quản lý , Công tác Đạo đức , Hoạt động

AN NINH MẠNG

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG” NĂM 2021

Đăng lúc: 14-03-2022 03:47:23 PM | Đã xem: 1649 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản quản lý , Công tác Đạo đức , Hoạt động
Đăng lúc: 30-10-2021 10:36:12 AM | Đã xem: 2144 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đoàn Thanh Niên , Hoạt động

Kế hoạch hoạt động Đoàn theo tháng năm học (2021-2022)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THEO THÁNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Đăng lúc: 21-10-2021 11:00:29 PM | Đã xem: 3673 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động
 
bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông đúc?