Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương

Công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trường THPT Xuân Giang

Công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trường THPT Xuân Giang

Đăng lúc: 04-12-2023 05:18:30 AM | Đã xem: 588 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý IV

Công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

Công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

Đăng lúc: 27-12-2022 05:29:23 AM | Đã xem: 768 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý IV

Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022

Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022

Đăng lúc: 24-12-2022 10:07:57 AM | Đã xem: 838 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý IV

Công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021

Công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021

Đăng lúc: 25-10-2022 05:13:32 AM | Đã xem: 1067 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý IV

Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021

Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021

Đăng lúc: 08-01-2022 03:16:50 AM | Đã xem: 761 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quý IV

Công khai quản lý, sử dụng tài sản, trụ sở làm việc của trường THPT Xuân Giang

Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, công khai sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác, công khai tình hình xử lý tài sản công, công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2021.

Đăng lúc: 04-01-2022 05:40:00 AM | Đã xem: 1489 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý IV

Công khai các khoản thu năm học 2020-2021 của trường THPT Xuân Giang theo TT36/2021

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Trường THPT Xuân Giang công khai các khoản thu của năm học 2021-2022.

Đăng lúc: 05-12-2021 02:30:57 AM | Đã xem: 1259 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý IV
Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (đợt 3)

Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (đợt 3)

Trường THPT Xuân Giang Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (đợt 3)

Đăng lúc: 05-01-2021 03:32:41 PM | Đã xem: 1469 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý IV
 
bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông đúc?