Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương

QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG” NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG” NĂM 2021

Đăng lúc: 14-03-2022 10:14:18 AM | Đã xem: 1885 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nhà trường , Công tác Đạo đức , Hoạt động

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂDWUNGJ MÔ HÌNH CHUYÊN ĐỀ "QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG" NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂDWUNGJ MÔ HÌNH CHUYÊN ĐỀ "QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG" NĂM 2021

Đăng lúc: 14-03-2022 10:02:35 AM | Đã xem: 1868 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nhà trường , Văn bản quản lý , Công tác Đạo đức , Hoạt động

AN NINH MẠNG

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG” NĂM 2021

Đăng lúc: 14-03-2022 09:47:23 AM | Đã xem: 1652 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản quản lý , Công tác Đạo đức , Hoạt động

Quy định dạy và học trực tuyến

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chủ trương dạy và học trực tuyến, để lớp học đạt hiệu quả cao nhất, giáo viên và học sinh cần phải tuân thủ các quy định sau đây.

Đăng lúc: 07-10-2021 06:14:03 PM | Đã xem: 1240 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo cho Học sinh và Phụ huynh , Công tác Đạo đức

Quy chế phối hợp giữa CMHS với nhà trường

Căn cứ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trường quy định tại Điều lệ các trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT – BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Hội CMHS của trường THPT Xuân Giang xây dựng Quy chế phối hợp giữa Hội với nhà trường như sau:

Đăng lúc: 28-09-2021 10:33:56 AM | Đã xem: 844 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác Đạo đức

Kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 2021 - 2022

Các Kế hoạch Công tác chủ nhiệm năm học 2021 - 2022; bao gồm: Kế hoạch năm; Kế hoạch tháng và Kế hoạch tuần.

Đăng lúc: 20-09-2021 10:38:12 AM | Đã xem: 1804 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác Đạo đức
 
bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông đúc?