Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương

Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm, quý II năm 2023

Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm, quý II năm 2023

Đăng lúc: 07-07-2023 08:34:06 PM | Đã xem: 788 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm , Quý II

Công khai các khoản thu năm học 2021-2022, chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất...

Công khai các khoản thu năm học 2021-2022, chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất...

Đăng lúc: 14-10-2022 03:33:57 PM | Đã xem: 771 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 của trường THPT Xuân Giang.

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 của trường THPT Xuân Giang.

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 của trường THPT Xuân Giang.

Đăng lúc: 05-03-2022 09:36:49 PM | Đã xem: 1059 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 3 năm 2021 và thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021

Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 3 năm 2021 và thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021

THPT Xuân Giang : Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 3 năm 2021 và thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021

Đăng lúc: 06-10-2021 08:04:50 AM | Đã xem: 2549 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công khai cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2021

Công khai cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2021

Trường THPT Xuân Giang Công khai cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2021

Đăng lúc: 28-09-2021 09:27:35 PM | Đã xem: 1269 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công khai miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho học sinh học kỳ II năm học 2020-2021

Công khai miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho học sinh học kỳ II năm học 2020-2021

Trường THPT Xuân Giang thông báo Công khai miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho học sinh học kỳ II năm học 2020-2021

Đăng lúc: 25-03-2021 02:48:09 PM | Đã xem: 1961 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công khai xử lý tài sản công, công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2020

Công khai xử lý tài sản công, công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2020

Trường THPT Xuân Giang công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, công khai sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác, công khai tình hình xử lý tài sản công, công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2020

Đăng lúc: 09-01-2021 11:41:11 AM | Đã xem: 1516 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, công khai sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác, công khai ttinhf hình xử lý tài sản công, công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2020

Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, công khai sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác, công khai ttinhf hình xử lý tài sản công, công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2020

Trường THPT Xuân Giang công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, công khai sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác, công khai ttinhf hình xử lý tài sản công, công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2020

Đăng lúc: 09-01-2021 10:50:55 AM | Đã xem: 2197 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công khai tình hình mua sắm Tài sản năm 2020

Công khai tình hình mua sắm Tài sản năm 2020

Công khai tình hình mua sắm Tài sản năm 2020 trường THPT Xuân Giang

Đăng lúc: 02-11-2020 08:59:54 AM | Đã xem: 2549 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công khai miễn giảm Học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập cho Học sinh học kỳ I Năm học 2020-2021

Công khai miễn giảm Học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập cho Học sinh học kỳ I Năm học 2020-2021

Trường THPT Xuân Giang Công khai miễn giảm Học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập cho Học sinh học kỳ I Năm học 2020-2021

Đăng lúc: 16-10-2020 04:13:50 PM | Đã xem: 1894 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản năm 2020

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản năm 2020

Trường THPT Xuân Giang Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản năm 2020

Đăng lúc: 07-10-2020 04:30:22 PM | Đã xem: 1481 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công khai số liệu Quyết toán Thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019

Công khai số liệu Quyết toán Thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019

Công khai số liệu Quyết toán Thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 trường THPT Xuân Giang

Đăng lúc: 30-09-2020 02:10:57 PM | Đã xem: 1472 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Đăng lúc: 25-09-2020 02:09:34 PM | Đã xem: 1701 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm

Công khai Kế hoạch phát triển chiến lược giai đoạn 2012-2020

Công khai Kế hoạch phát triển chiến lược giai đoạn 2012-2020

Đăng lúc: 27-07-2020 06:24:10 AM | Đã xem: 2631 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới thiệu , Tài chính & Công khai , Đầu năm

Công khai miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020

Công khai miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020

Đăng lúc: 04-06-2020 08:03:26 AM | Đã xem: 1417 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm

Công khai thực hiện dự toán năm 2019

Công khai thực hiện dự toán năm 2019

Đăng lúc: 11-02-2020 07:48:41 PM | Đã xem: 2544 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới thiệu , Tài chính & Công khai , Đầu năm

Công khai dự toán ngân sách năm 2020

Công khai dự toán ngân sách năm 2020

Đăng lúc: 03-01-2020 07:35:32 AM | Đã xem: 1811 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đầu năm , Quý I

Công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019

Công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019

Đăng lúc: 05-12-2019 10:20:06 AM | Đã xem: 1261 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đầu năm

Công khai công tác thu chi tài chính năm học 2019 - 2020 ( thời điểm tháng 9 năm 2019 )

Công khai công tác thu chi tài chính năm học 2019 - 2020 ( thời điểm tháng 9 năm 2019 )

Đăng lúc: 29-09-2019 06:10:17 AM | Đã xem: 1829 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đầu năm , Quý I

Công khai giảm trừ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019

Công khai giảm trừ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019

Đăng lúc: 30-07-2019 07:25:05 PM | Đã xem: 2087 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đầu năm
 

Tin mới

Xem nhiều

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 67
  • Khách viếng thăm: 66
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 8162
  • Tháng hiện tại: 350160
  • Tổng lượt truy cập: 12606179
 
bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông đúc?