Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III năm 2023

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III năm 2023

Đăng lúc: 08-10-2023 10:13:14 PM | Đã xem: 421 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý III

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2022

Đăng lúc: 12-10-2022 11:45:43 PM | Đã xem: 748 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý III
Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2020

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2020

trường THPT Xuân Giang Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2020

Đăng lúc: 25-02-2021 09:28:23 PM | Đã xem: 1880 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý III , Văn bản khác
công khai thực hiện Dự toán Thu - Chi ngân sách quý 3 Năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2020

công khai thực hiện Dự toán Thu - Chi ngân sách quý 3 Năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2020

công khai thực hiện Dự toán Thu - Chi ngân sách quý 3 Năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2020 trường THPT Xuân Giang

Đăng lúc: 07-10-2020 05:22:18 AM | Đã xem: 1075 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quý III
Đăng lúc: 10-10-2019 04:49:08 AM | Đã xem: 1616 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quý III
Công khai thực hiện dự toán quý 3 năm 2018

Công khai thực hiện dự toán quý 3 năm 2018

Công khai thực hiện dự toán quý 3 năm 2018

Đăng lúc: 10-10-2018 10:09:42 AM | Đã xem: 1950 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quý III
Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 3 Năm học 2017

Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 3 Năm học 2017

Công tác Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 3 Năm học 2017 trường THPT Xuân Giang

Đăng lúc: 13-10-2017 05:33:49 AM | Đã xem: 2603 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý III
 
bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông đúc?