Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương

Tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021 – 2025

Đăng lúc: Thứ tư - 24/02/2021 08:50 - Người đăng bài viết: admin
Tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021 – 2025

Tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021 – 2025

Thực hiện kế hoạch số 295/KH–SGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành giáo dục giai đoạn 2021 – 2025; Chỉ đạo của UBND Thành phố về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố
Thực hiện kế hoạch số: 9/KH-THPTXG ngày 01 tháng 2 năm 2021, của trường THPT Xuân Giang về việc tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, ATGT trong ngành giáo dục giai đoạn 2021 – 2025.
Ban chấp hành Đoàn Trường THPT Xuân Giang xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, ATGT giai đoạn 2021 – 2025, nội dung như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích.
 - Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT đối với ĐVTN.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông cho ĐVTN trong việc tự giác tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông. Hạn chế ĐVTN vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn, ùn tắc giao thông.
- Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp giữa ĐTN với GVCN, GVBM, bảo vệ… trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
- Triển khai và thực hiện chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho ĐVTN. Tiếp tục thực hiện năm ATGT theo từng chủ đề với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” và xây dựng “Văn hóa giao thông”.
 
2. Yêu cầu.
- Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm học của các Chi đoàn.
- Nội dung thi đua bảo đảm trật tự ATGT phải được quán triệt nghiêm túc, sâu rộng tới từng ĐVTN từ đó tất cả các ĐVTN trong trường thực hiên kế hoạch có hiệu quả.
- Đảm bảo 100% ĐVTN phải nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo ATGT.
- Bí thư các Chi đoàn, BCH Đoàn trường lập danh sách các tập thể cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự ATGT để khen thưởng; nhắc nhở, giáo dục kịp thời những trường hợp vi phạm pháp luật về ATGT. 
II. QUY MÔ, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN.
1. Quy mô thực hiện.
Triển khai áp dụng với tất cả các Chi đoàn trong trường.
2. Đối tượng thực hiện
Gồm tất cả ĐVTN trường THPT Xuân Giang.
II. CHỈ TIÊU, NỘI DUNG, ĐÁNH GIÁ THI ĐUA.
1. Chỉ tiêu.
- 100% ĐVTN trong trường được phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT.
- Phối hợp với nhà trường tổ chức cho 100% ĐVTN kí cam kết với nhà trường không đi xe máy khi chưa đủ điều kiện; thực hiện đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng và đúng cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện.
- 100% ĐVTN nghiêm túc thực hiện đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng và đúng cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; thực hiện mặc áo phao khi đi đò.
- Phối hợp với Công an xã Xuân Giang, chính quyền địa phương xây dựng cổng trường an toàn, góp phần bảo đảm trật tự ATGT, khắc phục ùn tắc giao thông giờ cao điểm.
2. Nội dung thi đua
- Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, dường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT; thực hiện chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự ATGT đường bộ đến năm 2020 tầm nhìn 2030. Trọng tâm là thực hiện luật giao thông đường bộ sửa đổi, Nghị định số 100/2019/NQ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường sắt.
- Tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động về giáo dục ATGT trong trường học theo chỉ đạo Cấp ủy trường THPT Xuân Giang, của sở GD&ĐT Hà Nội, Ban ATGT Thành phố trong các dịp cao điểm hằng năm.
- Tích cực hưởng ứng các cuộc thi, các phong trào tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT cho ĐVTN do sở GD&ĐT Hà Nội, Công đoàn ngành và Huyện đoàn phát động.
- Cung cấp cho ĐVTN các kiến thức kĩ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, biết cách ứng phó với các tình huống, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; hình thành thế hệ trẻ tham gia giao thông có “văn hóa”.
- Đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với lứa tuổi, cấp học THPT nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho ĐVTN;
3. Khen thưởng và xử lý, kỷ luật
3.1. Về khen thưởng
BCH Đoàn trường, ban thi đua theo dõi đánh giá, hàng năm xem xét khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác đảm bảo ATGT.
 3.2. Về xử lý, kỷ luật
3.2.1. Đối với các Chi đoàn
Để xảy ra tình trạng ĐVTN vi phạm pháp luật – không có biện pháp xử lý kịp thời; không thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo sẽ căn cứ tình hình thực tế xét trừ vào tiêu chí thi đua hàng tuần, hàng tháng, cuối kì, cuối năm học.
3.2.2. Đối với ĐVTN
Căn cứ mức độ và số lần vi phạm, ĐVTN sẽ bị xử lý về hạnh kiểm, kỉ luật theo quy định tại Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Xây dựng kế hoạch và thành lập Ban thi đua
- Tổ chức Lễ phát động và xây dựng Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, ATGT giai đoạn 2021 – 2025
 
- Thành lập và kiện toàn Ban Tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021 – 2025
 
- Phân công ĐVTN trực trước cổng trường trong giờ đến, ra về, đảm bảo trật tự, an ninh trường học, giải tỏa ùn tắc giao thông trước cổng trường.
2. Công tác tuyên truyền
- Nhắc nhở về việc không đi xe máy chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng và đúng cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện.
- Tuyên truyền, vận động ĐVTN nghiêm chính chấp hành luật Giao thông.
- Phối hợp với nhà trường tổ chức cho 100% ĐVTN kí cam kết với nhà trường không đi xe máy khi chưa đủ điều kiện; thực hiện đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng và đúng cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện, đỗ xe đúng quy định. Phát huy vai trò của học sinh là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông đối với bạn bè, gia đình và ngoài xã hội.
- Triển khai và thực hiện tốt chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho ĐVTN.
- Xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông, cụ thể như: yêu cầu học sinh vi phạm làm bản kiểm điểm và lưu hồ sơ, mời cha mẹ học sinh vào thông báo, nhắc nhở và cam kết với nhà trường không để con em tiếp tục vi phạm; hạ hạnh kiểm, kỉ luật theo quy định tại Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD ĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học.
3. Công tác phối hợp
3.1. Phối hợp với công an, chính quyền địa phương
- Xây dựng quy chế phối hợp với công an, chính quyền địa phương, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật, bố trí lực lượng tại chỗ của nhà trường cũng như của chính quyền địa phương giải quyết triệt để ùn tắc tại cổng trường giờ cao điểm.
3.2. Tổ chức hoạt động lồng ghép, tích hợp
- Giáo dục cho học sinh biết các tình huống nguy hiểm, cách phòng tránh những tai nạn giao thông, hiệu lệnh tín hiệu giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của biển báo đường bộ, hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông. Tích hợp giáo dục trật tự an toàn giao thông trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ,..
- Tổ chức cho ĐVTN tham gia các hội thi như: “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, “Rung chuông vàng” tìm hiểu luật ATGT…
3.2. Phối hợp với GVCN.
- ĐTN cùng giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh.
- Cho phụ huynh học sinh ký cam kết với nhà trường không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện; thực hiện đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng và đúng cách cho học sinh khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện.
- Đưa các tình huống xảy ra khi tham gia giao thông để học sinh thảo luận và đề ra phương án giải quyết trong các giờ sinh hoạt lớp và các hoạt động ngoại khóa.
Lưu ý: Tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần và lông ghép vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm
4. Dự kiến thực hiện.
4.1. Năm học 2020 – 2021:
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, ATGT giai đoạn 2021 – 2025.
- Phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT.
- Phối hợp với nhà trường, gvcn tổ chức cho 100% ĐVTN kí cam kết không đi xe máy khi chưa đủ điều kiện; thực hiện đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng và đúng cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện.
- Xây dựng tiêu chi thi đua của ĐTN có các tiêu chí gắn với các hành vi vi phạm luật ATGT.
- Phối hợp với Công an xã Xuân Giang, chính quyền địa phương xây dựng cổng trường an toàn, góp phần bảo đảm trật tự ATGT, khắc phục ùn tắc giao thông giờ cao điểm.
- Tham gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” do SGD &ĐT tổ chức.
- Xây dựng: băng zôn, khẩu hiệu … tuyên truyền thực hiện luật ATGT.
- Giáo dục an toàn giao thông trong các tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần, thông qua các tiết chuyên đề…
- Tổng hợp các kết quả thực hiện.
4.2. Năm học 2021 – 2022:
- Phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT.
- Phối hợp với nhà trường, gvcn tổ chức cho 100% ĐVTN kí cam kết không đi xe máy khi chưa đủ điều kiện; thực hiện đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng và đúng cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện.
- Xây dựng tiêu chi thi đua của ĐTN có các tiêu chí gắn với các hành vi vi phạm luật ATGT.
- Phối hợp với Công an xã Xuân Giang, chính quyền địa phương xây dựng cổng trường an toàn, góp phần bảo đảm trật tự ATGT, khắc phục ùn tắc giao thông giờ cao điểm.
- Tham gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” do SGD &ĐT tổ chức.
- Xây dựng: panô, tờ gấp… tuyên truyền thực hiện luật ATGT.
- Giáo dục ATGT trong các tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần, thông qua các tiết chuyên đề…
- Tổ chức thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu luật ATGT.
- Tổng hợp các kết quả thực hiện.
4.3. Năm học 2022 – 2023:
- Phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT.
- Phối hợp với nhà trường, gvcn tổ chức cho 100% ĐVTN kí cam kết không đi xe máy khi chưa đủ điều kiện; thực hiện đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng và đúng cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện.
- Xây dựng bổ sung tiêu chi thi đua của ĐTN có các tiêu chí gắn với các hành vi vi phạm luật ATGT.
- Phối hợp với Công an xã Xuân Giang, chính quyền địa phương xây dựng cổng trường an toàn, góp phần bảo đảm trật tự ATGT, khắc phục ùn tắc giao thông giờ cao điểm.
- Tham gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” do SGD &ĐT tổ chức.
- Xây dựng: panô, tờ gấp… tuyên truyền thực hiện luật ATGT.
- Giáo dục ATGT trong các tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần, thông qua các tiết chuyên đề…
- Tổ chức thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu luật ATGT.
- Tổ chức thì tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn.
- Tổng hợp các kết quả thực hiện.
4.4. Năm học 2023 – 2024:
- Phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT.
- Phối hợp với nhà trường, gvcn tổ chức cho 100% ĐVTN kí cam kết không đi xe máy khi chưa đủ điều kiện; thực hiện đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng và đúng cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện.
- Xây dựng bổ sung tiêu chi thi đua của ĐTN có các tiêu chí gắn với các hành vi vi phạm luật ATGT.
- Phối hợp với Công an xã Xuân Giang, chính quyền địa phương xây dựng cổng trường an toàn, góp phần bảo đảm trật tự ATGT, khắc phục ùn tắc giao thông giờ cao điểm.
- Tham gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” do SGD &ĐT tổ chức.
- Xây dựng: panô, tờ gấp… tuyên truyền thực hiện luật ATGT.
- Giáo dục ATGT trong các tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần, thông qua các tiết chuyên đề…
- Tổ chức thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu luật ATGT.
- Tổ chức thì tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn.
- Tổng hợp các kết quả thực hiện.
4.5. Năm học 2024 – 2025:
- Phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT.
- Phối hợp với nhà trường, gvcn tổ chức cho 100% ĐVTN kí cam kết không đi xe máy khi chưa đủ điều kiện; thực hiện đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng và đúng cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện.
- Xây dựng bổ sung tiêu chi thi đua của ĐTN có các tiêu chí gắn với các hành vi vi phạm luật ATGT.
- Phối hợp với Công an xã Xuân Giang, chính quyền địa phương xây dựng cổng trường an toàn, góp phần bảo đảm trật tự ATGT, khắc phục ùn tắc giao thông giờ cao điểm.
- Tham gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” do SGD &ĐT tổ chức.
- Giáo dục ATGT trong các tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần, thông qua các tiết chuyên đề…
- Tổ chức thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu luật ATGT.
- Tổ chức thì tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn.
- Tổng hợp các kết quả thực hiện năm học 2024 – 2025 và giai đoạn 5 năm từ năm 2021 đến năm 2025.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Từ nguồn xã hội hóa; Từ nguồn kinh phí ĐTN; Từ nguồn ngân sách nhà trường cấp cho hoạt động ĐTN
 
Trên đây là Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021 – 2025. ĐTN yêu cầu các chi đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện đảm bảo hiệu quả và tác dụng tuyên truyền tốt nhất. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với Bí thư Đoàn trường./.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Loan
Nguồn tin: THPT Xuân Giang
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông đúc?