Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản năm 2020

Đăng lúc: Thứ tư - 07/10/2020 16:30 - Người đăng bài viết: admin
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản năm 2020

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản năm 2020

Trường THPT Xuân Giang Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản năm 2020
Nội dung chi tiết