Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương

Công khai số liệu quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 của trường THPT Xuân Giang

Công khai số liệu quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 của trường THPT Xuân Giang

Đăng lúc: 06-01-2022 10:13:25 PM | Đã xem: 903 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai

Công khai quản lý, sử dụng tài sản, trụ sở làm việc của trường THPT Xuân Giang

Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, công khai sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác, công khai tình hình xử lý tài sản công, công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2021.

Đăng lúc: 04-01-2022 11:40:00 AM | Đã xem: 1486 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý IV

Công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

Công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

Đăng lúc: 20-12-2021 04:56:21 PM | Đã xem: 807 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai

Công khai cấp học bổng và hỗ trợ mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập kỳ 1 năm học 2021-2022

Công khai cấp học bổng và hỗ trợ mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập kỳ 1 năm học 2021-2022

Đăng lúc: 17-12-2021 06:24:04 PM | Đã xem: 856 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai

Công khai hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022

Công khai hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022

Đăng lúc: 17-12-2021 06:22:06 PM | Đã xem: 793 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai

Công khai miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022

Công khai miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022

Đăng lúc: 17-12-2021 06:17:34 PM | Đã xem: 791 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai

Công khai các khoản thu năm học 2020-2021 của trường THPT Xuân Giang theo TT36/2021

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Trường THPT Xuân Giang công khai các khoản thu của năm học 2021-2022.

Đăng lúc: 05-12-2021 08:30:57 AM | Đã xem: 1256 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý IV
Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 3 năm 2021 và thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021

Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 3 năm 2021 và thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021

THPT Xuân Giang : Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 3 năm 2021 và thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021

Đăng lúc: 06-10-2021 08:04:50 AM | Đã xem: 2756 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công khai cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2021

Công khai cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2021

Trường THPT Xuân Giang Công khai cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2021

Đăng lúc: 28-09-2021 09:27:35 PM | Đã xem: 1400 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
công khai về chất lượng giáo dục; về cơ sở vật chất; về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên; công khai thu - chi tài chính theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011. Thời điểm công khai tháng 6 năm 2021

công khai về chất lượng giáo dục; về cơ sở vật chất; về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên; công khai thu - chi tài chính theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011. Thời điểm công khai tháng 6 năm 2021

THPT Xuân Giang công khai về chất lượng giáo dục; về cơ sở vật chất; về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên; công khai thu - chi tài chính theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011. Thời điểm công khai tháng 6 năm 2021

Đăng lúc: 05-08-2021 07:46:45 PM | Đã xem: 2031 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý II
Công bố công khai dự toán Thu - Chi ngân sách quý II năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2021

Công bố công khai dự toán Thu - Chi ngân sách quý II năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2021

Trường THPT Xuân Giang Công bố công khai dự toán Thu - Chi ngân sách quý II năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2021

Đăng lúc: 16-07-2021 02:56:25 PM | Đã xem: 2523 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý II
Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

Trường THPT Xuân Giang Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

Đăng lúc: 29-06-2021 09:51:11 PM | Đã xem: 1441 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Văn bản khác
Công khai dự toán Thu - Chi ngân sách quý I năm 2021

Công khai dự toán Thu - Chi ngân sách quý I năm 2021

Trường THPT Xuân Giang công bố Công khai dự toán Thu - Chi ngân sách quý I năm 2021

Đăng lúc: 08-04-2021 08:53:56 PM | Đã xem: 1571 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý I
Công khai miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho học sinh học kỳ II năm học 2020-2021

Công khai miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho học sinh học kỳ II năm học 2020-2021

Trường THPT Xuân Giang thông báo Công khai miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho học sinh học kỳ II năm học 2020-2021

Đăng lúc: 25-03-2021 02:48:09 PM | Đã xem: 2165 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công khai kết luận thanh tra việc thực hiện nội dung, chương trình Sách giáo khoa, Quy chế chuyên môn; phòng chống tham nhũng

Công khai kết luận thanh tra việc thực hiện nội dung, chương trình Sách giáo khoa, Quy chế chuyên môn; phòng chống tham nhũng

Công khai kết luận thanh tra việc thực hiện nội dung, chương trình Sách giáo khoa, Quy chế chuyên môn; phòng chống tham nhũng trường THPT Xuân Giang

Đăng lúc: 09-03-2021 06:30:03 PM | Đã xem: 1876 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Văn bản khác
Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2020

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2020

trường THPT Xuân Giang Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2020

Đăng lúc: 26-02-2021 09:28:23 AM | Đã xem: 2070 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý III , Văn bản khác
Công khai xử lý tài sản công, công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2020

Công khai xử lý tài sản công, công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2020

Trường THPT Xuân Giang công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, công khai sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác, công khai tình hình xử lý tài sản công, công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2020

Đăng lúc: 09-01-2021 11:41:11 AM | Đã xem: 1678 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, công khai sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác, công khai ttinhf hình xử lý tài sản công, công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2020

Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, công khai sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác, công khai ttinhf hình xử lý tài sản công, công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2020

Trường THPT Xuân Giang công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, công khai sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác, công khai ttinhf hình xử lý tài sản công, công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2020

Đăng lúc: 09-01-2021 10:50:55 AM | Đã xem: 2387 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (đợt 3)

Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (đợt 3)

Trường THPT Xuân Giang Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (đợt 3)

Đăng lúc: 05-01-2021 09:32:41 PM | Đã xem: 1466 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý IV
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

Trường THPT Xuân Giang Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

Đăng lúc: 05-01-2021 09:29:12 PM | Đã xem: 1808 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý I

Các tin khác

 

Tin mới

Xem nhiều

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 148
  • Khách viếng thăm: 143
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 37085
  • Tháng hiện tại: 730401
  • Tổng lượt truy cập: 14040654
 
bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông đúc?