Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương
Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

Trường THPT Xuân Giang Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

Đăng lúc: 23-12-2020 04:00:01 AM | Đã xem: 1562 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Văn bản khác
Công khai tình hình mua sắm Tài sản năm 2020

Công khai tình hình mua sắm Tài sản năm 2020

Công khai tình hình mua sắm Tài sản năm 2020 trường THPT Xuân Giang

Đăng lúc: 02-11-2020 02:59:54 AM | Đã xem: 2684 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công khai miễn giảm Học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập cho Học sinh học kỳ I Năm học 2020-2021

Công khai miễn giảm Học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập cho Học sinh học kỳ I Năm học 2020-2021

Trường THPT Xuân Giang Công khai miễn giảm Học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập cho Học sinh học kỳ I Năm học 2020-2021

Đăng lúc: 16-10-2020 11:13:50 AM | Đã xem: 2069 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản năm 2020

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản năm 2020

Trường THPT Xuân Giang Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản năm 2020

Đăng lúc: 07-10-2020 11:30:22 AM | Đã xem: 1615 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công khai số liệu Quyết toán Thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019

Công khai số liệu Quyết toán Thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019

Công khai số liệu Quyết toán Thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 trường THPT Xuân Giang

Đăng lúc: 30-09-2020 09:10:57 AM | Đã xem: 1593 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Đăng lúc: 25-09-2020 09:09:34 AM | Đã xem: 1849 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm

Công khai Kế hoạch phát triển chiến lược giai đoạn 2012-2020

Công khai Kế hoạch phát triển chiến lược giai đoạn 2012-2020

Đăng lúc: 27-07-2020 01:24:10 AM | Đã xem: 3123 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới thiệu , Tài chính & Công khai , Đầu năm

Công khai miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020

Công khai miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020

Đăng lúc: 04-06-2020 03:03:26 AM | Đã xem: 1534 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm

Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 1 năm 2020

Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 1 năm 2020

Đăng lúc: 09-04-2020 04:38:22 AM | Đã xem: 1652 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý I

Công khai thực hiện dự toán năm 2019

Công khai thực hiện dự toán năm 2019

Đăng lúc: 11-02-2020 01:48:41 PM | Đã xem: 2723 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giới thiệu , Tài chính & Công khai , Đầu năm

Công khai số liệu quyết toán thu - chi năm 2018

Công khai số liệu quyết toán thu - chi năm 2018

Đăng lúc: 29-05-2019 05:11:07 PM | Đã xem: 1818 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Văn bản khác

Công khai thực hiện dự toán quý 1 năm 2019

Công khai thực hiện dự toán quý 1 năm 2019

Đăng lúc: 05-04-2019 05:57:24 AM | Đã xem: 2143 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý I

Công khai thực hiện dự toán năm 2018

Công khai thực hiện dự toán năm 2018

Đăng lúc: 13-02-2019 08:02:56 AM | Đã xem: 2108 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Văn bản khác

Công khai dự toán ngân sách năm 2019

Công khai dự toán ngân sách năm 2019

Đăng lúc: 08-01-2019 10:20:16 AM | Đã xem: 2072 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm

Công khai bổ sung dự toán 2018

Công khai bổ sung dự toán 2018

Đăng lúc: 18-12-2018 11:47:42 PM | Đã xem: 1968 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018

Đăng lúc: 24-11-2018 12:45:08 PM | Đã xem: 2025 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công khai thực hiện dự toán 6 tháng đầu Năm 2018

Công khai thực hiện dự toán 6 tháng đầu Năm 2018

Công khai thực hiện dự toán 6 tháng đầu Năm 2018 trường THPT Xuân Giang

Đăng lúc: 13-07-2018 04:00:56 AM | Đã xem: 2527 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm

Công khai bổ xung dự toán thu chi ngân sách năm học 2018

Công khai bổ xung dự toán thu chi ngân sách năm học 2018

Đăng lúc: 24-05-2018 11:12:29 AM | Đã xem: 2727 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý 1 năm học 2018

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý 1 năm học 2018

Nội dung văn bản và quyết định chính thức việc công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm học 2018 Quý 1.

Đăng lúc: 11-04-2018 03:45:44 PM | Đã xem: 2781 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Quý I
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm học 2017

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm học 2017

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm học 2017 trường THPT Xuân Giang. Hiệu trưởng đã duyệt năm học 2017

Đăng lúc: 27-02-2018 08:47:23 AM | Đã xem: 2642 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài chính & Công khai , Đầu năm
 
bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông đúc?